Zonnepanelen

Ergens is het een vreemde gang van zaken. Je investeert in een product wat erg veel geld kost (soms wel tonnen) en je hebt eigenlijk geen idee wat je er voor terug krijgt. Uiteraard zegt de leverancier van zonnepanelen dat die van hem het beste zijn tegen de gunstigste voorwaarden, maar is dat ook zo? Het voelt toch een beetje als een slager die zijn eigen vlees keurt. Dus waarom zou je het risico lopen om een dusdanige investering te doen en het risico op een enorm rendementsverlies lopen?

Daarom hebben we voor bedrijven die het investeren in zonnepanelen overwegen,  een aantal houvast mogelijkheden opgesteld zodat je er zeker van kan zijn dat je het gewenste en verwachte rendement haalt. Hierbij is vooral de fase belangrijk voor dat de keuze van panelen en zelfs de installateur heeft plaatsgevonden.

Haalbaarheidsstudie

Allereerst is het verstandig om door een onafhankelijke partij een onderzoek te laten doen naar de technologische en economische haalbaarheid van de investering. Zo weet je wat er speelt op het gebied van wet en regelgeving. Daarnaast kan het soms interessant zijn om voor andere regeling te gaan dan oorspronkelijk het idee was gezien de looptijd van de wetgeving of beschikkingen.

5 stappenplan

1 Bij de keuze van de installateur/leverancier van panelen zal gelet moeten worden op de manier van kwaliteitsborging en het mogelijke nakomen van de garanties. Gelet op het feit dat de garantiestelling voor de afnemer namelijk gereguleerd wordt door dezelfde (Europese) regels.  Dit betekend dat de die importeert van buiten Europa gezien wordt als “producent” van de geleverde goederen volgens de Europese wetgeving. Het ligt daarbij aan de afspraken tussen de importeur en fabrikant hoe de garantie geclaimd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld op kosten van de afnemer of de importeur/producent. Daarnaast kunnen de kosten op vele manier verdeeld worden. Wordt het versturen van het nieuwe product gedaan op kosten van de afnemer of de producent?

2 Wanneer je producten aanschaft, ben er dan ook zeker van dat de benodigde certificering aanwezig is en up to date is. Belangrijk daarbij is dat de bill of materials (BOM) die gebruikt is voor de productie van het paneel of de omvormer overeenkomt het de geteste variant in het certificaat. Daarnaast is het voor de geleverde kwaliteit erg belangrijk vooraf te specificeren welke BOM gebruikt wordt. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je in veronderstelling bent dat je een BMW 5 serie koopt, maar dat er een 1.0 liter motor in zit.

3 Als je uit gespecificeerd hebt welke producten er geleverd zouden moeten worden, is het ook zaak te controleren of deze ook daadwerkelijk geleverd worden. Het zou namelijk kunnen dat er iets tijdens het transport in een paneel beschadigd of wellicht de verkeerd materialen zijn gebruikt. Door het vooraf afspreken van de acceptatiecriteria in combinatie met steekproefsgewijs testen uitvoeren op de geleverde goederen ben je er zeker van dat je de juiste spullen geleverd krijgt.

4 Door het stellen van de juiste eisen aan de installatie zorg je voor een goed werkend zonnepark. Naast het feit dat de installatie volgens NEN 1010 opgeleverd dient te worden, zijn er vanaf 2019 ook nieuwe Europese eisen aan het systeem (European Regulation 2016/631). Om er zeker van te zijn dat uw systeem dus aan de juiste eisen vanuit de wetgeving voldoet, moet u dit vooraf dus goed specificeren richting de installateur. Daarnaast is het altijd goed om te checken of de installateur het zonnekeur keurmerk heeft.

5 Als alles geïnstalleerd is, is het altijd verstandig om het systeem door middel van een onafhankelijk opleveringsonderzoek te laten controleren op juiste installatie.

 

 

Bezoekadres

De Vest 22
5555 XL Valkenswaard
Privacy statement
Voorwaarden

Contactgegevens

T: 040 368 1007
E: info@energiecompleet.nl

Aanmelden nieuwsbrief

 

Sluiten
Share This