Subsidieloos energie opwekken na 2025 is het perspectief

Dit dankzij ambitieuze, concrete afspraken over reductie van productiekosten over de hele linie. De SDE+ subsidieregeling blijft tot en met 2025 beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteitsopties. Indien nodig kunnen na 2025 alternatieve instrumenten, niet zijnde subsidie, worden overwogen om investeringszekerheid op kosteneffectieve wijze te borgen. Een verkenning daartoe start in 2021, waarbij onder andere wordt gekeken naar een leveranciersverplichting en het verder stimuleren van de vraag naar hernieuwbare elektriciteit.

 

Dit is althans wat in het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gemeld wordt over de SDE + regeling. Dit voorstel is richting minister Wiebes gestuurd. Dit betekent dat we nog even gebruik kunnen maken van deze prima regeling om mooie duurzame energieopwekkingsprojecten te realiseren. De regeling zal wel in de komende periode steeds een lagere vergoeding geven voor de opgewekte kWh gezien de kostendaling van de investering in duurzame energieopwekking.

 

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

De SDE+ beschikking wordt afgegeven door de overheid voor 15 jaar voor een vaste prijs p/kWh.

 

Meer weten over hoe je een SDE+ traject moet starten en realiseren? Neem gerust contact met ons op!

Bezoekadres

De Vest 22
5555 XL Valkenswaard
Privacy statement
Voorwaarden

Contactgegevens

T: 040 368 1007
E: info@energiecompleet.nl

Aanmelden nieuwsbrief

 

Sluiten
Share This