Norm voor bouwkundige aspecten voor zonne-energiesystemen ter commentaar

Als actief lid van de normcommissie NEN 7250 heeft Energie Compleet de afgelopen periode mee gewerkt aan de herziening van NEN 7250. Deze norm heeft betrekking op de bouwkundige integratie van elektrische en thermische zonne-energiesystemen op platte en hellende daken, en op zonne-energiesystemen aan gevels.

Voor ons als bedrijf is het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste eisen op het gebied van Zonnepanelen installaties. Zo zorgen we er voor de door ons ontworpen installaties altijd voldoen aan de gestelde eisen.

Tevens kunnen door deelname aan de commissie ook zelf invloed uitoefenen op de normen en er voor zorgen dat de branche goed vertegenwoordigd is om veilige en goede installaties te realiseren binnen een realistisch spectrum.

In NEN 7250 zijn de technische eisen en bepalingsmethoden opgenomen voor een technische
verantwoorde montage. De norm gaat onder andere in op onderwerpen als windbelasting, inwendige
condensatie, temperatuurinvloeden, brandveiligheid, geluid en thermische isolatie.

Wijzigingen

De wijzigingen in deze versie ten opzichte van de vorige zijn onder andere:
• testmethode voor windweerstand bij montagewijze 1 en 2;
• richtlijnen voor veilig werken op daken;
• thermische ontkoppeling van panelen onder invloed van warmte;
• richtlijnen voor de beoordeling voor de bouwkundige geschiktheid van daken en gevels.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2021 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op
het ontwerp van NEN 7250:2021. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnormen in
te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor informatie over onze werkzaamheden binnen de commissie of vragen over regelgeving, bel gerust met Jorn Schaffer +31 6 27 27 08 68 of mail naar jorn@energiecompleet.nl

Bezoekadres

De Vest 22
5555 XL Valkenswaard
Privacy statement
Voorwaarden

Contactgegevens

T: 040 368 1007
E: info@energiecompleet.nl

Aanmelden nieuwsbrief

 

Sluiten
Share This