Innovatief Energie Besparing Plan en Monitoring

U leest steeds meer berichten over het klimaatakkoord en de hieruit voortkomende maatregelen. Om de doelstellingen te behalen zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Voor wat betreft de toezicht op energie besparen wordt nu ook het MKB bedrijf strenger gecontroleerd.

De minimale verbruiken waar boven je verplicht bent actie te ondernemen liggen slechts bij 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas. De eerste stap tot actie is het laten uitvoeren van een Energie Besparing Plan (EBP). Hierin wordt overzichtelijk geregistreerd welke energieverbruikers bepalend zijn binnen uw onderneming. Daarnaast zal aan de hand van door de overheid en branche opgestelde maatregelen bepaald worden welke verbeteringen mogelijk zijn. Verbeteringen die uitgevoerd moeten worden mits de investering binnen 5 jaar terugverdiend kan zijn.

Een dergelijk onderzoek is tijdrovend en kostbaar. Meestal zal dit uitgevoerd moeten worden door een externe partij. Gemiddeld kost een EBP tussen € 1.700 en € 3.500 per locatie.

Waarom niet zelf een EBP maken?

ENERGIE COMPLEET is van mening dat dit slimmer, sneller en goedkoper moet om enerzijds aan de verplichtingen te voldoen en anderzijds de algehele energietransitie te versnellen. Op dit moment naderen wij de testfase van ons nieuw ontwikkeld platform waarbinnen uzelf of uw installateur eenvoudig, gebruiksvriendelijk en doeltreffend aan de slag kan. Dit platform wordt mede gesteund door de controlerende instanties en bieden u voor een fractie van de prijs en benodigde tijd een waardevol Energie Besparing Plan. Wij verwachten u nog dit jaar het platform te introduceren.

Weten wat u verbruik!

Één van de verplichte maatregelen is dat u beschikt over een Energieregistratie- en bewakingssysteem. Dit is een duur woord voor het inzicht hebben in uw verbruik. Hieronder vallen niet de maandelijkse of jaarlijkse energiefacturen maar een systeem dat frequent uw verbruik registreert en bij voorkeur analyseert. Vooruitlopend op de uitvoer van een verplichte EBP adviseren wij u een dergelijk systeem te activeren. Met ENERGIE COMPLEET Monitoring zijn wij, in de meeste gevallen, in staat dit zonder kostenverhoging voor u te implementeren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 040-3681007 of stuur een bericht naar info@energiecompleet.nl

Bezoekadres

De Vest 22
5555 XL Valkenswaard
Privacy statement
Voorwaarden

Contactgegevens

T: 040 368 1007
E: info@energiecompleet.nl

Aanmelden nieuwsbrief

 

Sluiten
Share This