LEANERGY

Vanaf de zomer van 2019 komt u er niet meer onderuit: de wettelijke verplichting om energie te besparen. Maar hoe pakt u het aan? Waar begint u? Heel simpel. Gebruik Leanergy.

Waar komt de informatieplicht vandaan?

Om te begrijpen wat de informatieplicht inhoudt, is het belangrijk om te begrijpen waar deze verplichting vandaan komt. Sinds 1993 is in de Wet Milieubeheer artikel 2.15 opgenomen. Hierin staat dat alle energiebesparende maatregelen dienen te worden genomen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. In de praktijk werd er nauwelijks op gehandhaafd en was het ook erg lastig voor bedrijven om te onderzoeken en te bepalen welke maatregelen voor hen interessant waren. Om dit gemakkelijker te maken heeft de overheid de Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor besparende maatregelen per branche opgesteld. In deze lijsten staan de maatregelen die in deze branches een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder (in het verlengde van artikel 2.15 van de Wet Milieubeheer).  Deze lijsten worden regelmatig geüpdate n.a.v. de laatste stand der techniek, prijsdaling van beschikbare oplossingen en prijsniveau van elektra en gas.

Wat is het dan eigenlijk?

In plaats van de bedrijven die de verplichting hebben om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2.15 de Wet Milieubeheer actief en lukraak te bezoeken heeft men gekozen voor de omgekeerde aanpak. Bedrijven zijn verplicht om voor 1 juli 2019 aan te geven welke maatregelen vanuit de EML binnen de locatie van het bedrijf zijn uitgevoerd, welke nog moeten gebeuren of welke niet van toepassing zijn. Deze melding moet gedaan worden via E-Herkenning voor bedrijven. Tevens zijn er vele consultants die dit voor u zouden kunnen doen middels een machtiging.

Dus als ik via E-Herkenning de melding heb gedaan ben ik klaar?

Nee, zeker niet. Hier ontstaat dan ook vaak verwarring. De informatieplicht leidt tot een overzicht van genomen en nog te nemen maatregelen die door het bevoegd gezag (Gemeente of Omgevingsdienst) getoetst wordt. Blijkt dat de maatregel nog niet genomen is, wordt u verplicht deze binnen 6 maanden te nemen (bij zelfstandig moment). U dient bijvoorbeeld de oude T8 TL verlichting te vervangen door een energiezuinige LED variant. Ook dit dient u actief in kaart te brengen.

Wat moet ik nu doen?

U dient dus (had al vóór 1 juli 2019 gemoeten) de melding te doen welke erkende maatregelen u heeft genomen en welke u nog moet nemen. Vervolgens moet u voor uzelf een activiteitenplanning maken wanneer u welke maatregelen gaat nemen en wat de impact daarvan is op uw bedrijf. Daarnaast bent u verplicht om bij een verandering van de erkende maatregelen in uw branche actief de maatregelen in kaart te brengen en uit te voeren.

Leanergy zorgt ervoor dat u niet alleen nu de overheid informeert over de stand van zaken, maar ook dat u klaar bent voor de toekomst.

Handige App

Snel inzicht

Voldoen aan wetgeving

CO2 verlaging

Wilt u meer informatie?

4 + 15 =

Bezoekadres

De Vest 22
5555 XL Valkenswaard
Privacy statement
Voorwaarden

Contactgegevens

T: 040 368 1007
E: info@energiecompleet.nl

Aanmelden nieuwsbrief

 

Sluiten