Informatieplicht

U hoort het steeds vaker; de informatieplicht voor bedrijven start 1 juli. Bij een verbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m3 of gezamenlijke energiekosten van meer dan € 25.000,- moet u voldoen aan de “informatieplicht”.  Maar wat is dit eigenlijk? Waar komt het vandaan? En wat komt er allemaal bij kijken? Om dit duidelijk en overzichtelijk voor u en uw bedrijf te maken hebben wij alle informatie op een rijtje gezet.

Waar komt het vandaan?

Om te begrijpen wat de informatieplicht inhoud, is het belangrijk om te begrijpen waar deze verplichting vandaan komt. Sinds 1993 is de wet milieubeheer artikel 2.15 opgenomen. In dit artikel staat dat alle energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend, genomen dienen te worden. In de praktijk werd er nauwelijks op gehandhaafd en was het ook erg lastig voor bedrijven om te onderzoeken en te bepalen welke maatregelen voor hen interessant waren. Om dit makkelijker te maken heeft de overheid de Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor besparende maatregelen per branche opgesteld. In deze lijsten staan maatregelen die in de branches een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder (in het verlengde van artikel 2.15 van de wet milieubeheer).  Deze lijsten worden regelmatig geüpdatet n.a.v. de laatste stand van de techniek, prijsdaling van beschikbare oplossingen en prijsniveau van elektra en gas.

Wat is het dan eigenlijk?

In plaats van de bedrijven die de verplichting hebben om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2.15 de wet milieubeheer actief en lukraak te bezoeken heeft men gekozen voor de omgekeerde aanpak. Bedrijven zijn verplicht om voor 1 juli 2019 aan te geven welke maatregelen vanuit de EML binnen de locatie van het bedrijf zijn uitgevoerd, welke nog moeten gebeuren of welke niet van toepassing zijn. Deze melding moet gedaan worden via E-Herkenning voor bedrijven. Tevens zijn er vele consultants die dit voor u zouden kunnen doen middels een machtiging.

Dus als ik via E-Herkenning de melding heb gedaan ben ik klaar?

Nee, zeker niet. Hier ontstaat dan ook vaak verwarring. De informatieplicht leidt tot een overzicht van genomen en nog te nemen maatregelen die door het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst) getoetst worden. Blijkt dat maatregelen nog niet zijn genomen, wordt u verplicht deze binnen 6 maanden door te voeren (bij zelfstandig moment). U dient bijvoorbeeld de oude T8 TL verlichting te vervangen door een energiezuinige LED variant. Ook dit dient u actief in kaart te brengen.

Wat moet ik nu doen?

U dient dus voor 1 juli te melden welke erkende maatregelen u heeft genomen en welke u nog moet nemen. Vervolgens moet u voor uzelf een activiteitenplanning maken wanneer u welke maatregelen gaat doorvoeren en wat de impact is op uw bedrijf. Daarnaast bent u verplicht om bij een verandering van de erkende maatregelen in uw branche actief de maatregelen in kaart te brengen en uit te voeren.

Klinkt ingewikkeld en als veel werk! Zijn er tools beschikbaar?

Zeker. Er zijn verschillende hulpmiddelen op dit moment. Daarbij is belangrijk te onderscheiden welke tools u eenmalig helpen door aan de informatieplicht voldoen en welke tools u structureel helpen om up to date te blijven, investeringen in kaart brengen en plannen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van deze tools: Alleen informatieplicht:

  • Infomil
  • Wattjemoetweten.nl
  • Horeca Nederland
  • Kenniscentrum Energiebesparing

Besparingstools (naast voldoen aan informatieplicht ook structurele ondersteuning naar besparingen) :

  • Energie consultant inhuren
  • MyEnergyspot.nl / Leanergy

Bezoekadres

De Vest 22
5555 XL Valkenswaard
Privacy statement
Voorwaarden

Contactgegevens

T: 040 368 1007
E: info@energiecompleet.nl

Aanmelden nieuwsbrief

 

Sluiten
Share This