Toename Energiebelasting

Ook in 2018 zal de overheid de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie verder laten stijgen. Met name aan uw gaskosten is dit merkbaar. De Energiebelasting zal stijgen met 3% tot 8,4%. De tarieven voor Opslag Duurzame Energie stijgen zelfs met 43,2% tot 79,2%.

Naast deze wijzigingen uit het belastingplan 2018, bevat het recent gesloten regeerakkoord ook enkele andere maatregelen die de komende jaren impact hebben op de energiefactuur.

1. De salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt in 2020 omgevormd naar een nieuwe regeling. Het is nog niet bekend hoe dit eruit komt te zien.

2. Verschuiving EB-tarieven voor aardgas en elektriciteit vanaf 2019. Het gaat dan om een verhoging van € 0,03 over de eerste 170.000m3 gas en een verlaging van € 0,0072 bij elektriciteit.

3. Per 2019 zal de heffingskorting verlaagd worden met € 51,- per jaar naar € 257,54.

4. De jaarlijkse verhogingen van de Opslag Duurzame Energie zullen worden doorgezet.

Bezoekadres

De Vest 22
5555 XL Valkenswaard
Privacy statement
Voorwaarden

Contactgegevens

T: 040 368 1007
E: info@energiecompleet.nl

Aanmelden nieuwsbrief

 

Sluiten
Share This